InBetween Consultancy (IBC) is de handelsnaam van Anmanda B.V.. Anmanda is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24427177.

Anmanda B.V. is gevestigd in Lekkerkerk aan de Slobeendstraat 29.

Anmanda houdt geen ander adressenbestand bij dan dat van huidige en voormalige opdrachtgevers. Deze adressen zijn opgenomen in SnelStart en worden enkel gebruikt voor eigen communicatie en facturering. SnelStart heeft een verwerkersovereenkomst aangeboden. Deze is door Anmanda aanvaard..

De administratie van Anmanda B.V. wordt jaarlijks gecontroleerd door KSRA accountants te Krimpen aan den IJssel. De gegevensuitwisseling met KSRA valt onder de gedrags- en beroepsregels van het Accountantsberoep.

Anmanda kan bij opdrachtgevers in de uitvoering van haar opdrachten inzage hebben in de klantgegevens van de opdrachtgever. Anmanda zal deze gegevens nimmer gebruiken voor eigen doeleinden en zal ze niet opslaan in bestanden in eigen data-omgevingen van Anmanda.

Anmanda kan niet voorkomen dat mailverkeer plaatsvindt dat (ook) op handheld devices leesbaar is. Alle devices (iPhone, iPad) zijn beveiligd middels de Touch ID technologie.

De website van Anmanda www.zorgisnetwerken.nl heeft een ‘https:’-status. Alle wachtwoorden zijn opgeslagen in een daartoe ontwikkelde app: Dashlane vraagt opnieuw Touch ID om in de kunnen loggen.

Alle medewerkers of andere door Anmanda ingeschakelde functionarissen betrachten volledige geheimhouding over zaken die daarvoor in aanmerking komen en in elk geval alles met betrekking tot medewerkers van cliënten van de opdrachtgever.