,

Het nieuwe jaar komt er aan

Het eerste gesprek over de plannen voor zal binnenkort gevoerd worden. Bestuur met beleidsmedewerker, bestuur onderling, ergens begint het. Goed nadenken, visie op het komende jaar formuleren……….of kijk wat verder vooruit naar een langere beleidsperiode. Evaluatie van beleid, evaluatie beleidsplan? Herijking begroting of begrotingsdiscipline? Heroverweging besturingsfilosofie?

Bel gerust voor een

  • Gespreksleider
  • Moderator
  • Discussieleider
  • Dagvoorzitter

Geef uzelf ruimte om buiten uw rol te functioneren!