Waar gaat deze website over?

Deze website heeft 2 kijkrichtingen. De eerste is die van de zorgvrager. Ik wil een bijdrage leveren aan het voorkomen van verdere technocratisering en protocollering van de uitvoering van de zorg. De professional die zorg levert is opgeleid in een vak dat gaat over Individuele Gezondheidszorg en staat ingeschreven in een register dat daarover gaat (BIG). Dat betekent niet dat de professional een individualist is, maar dat individueel gericht wordt gewerkt. Gericht op de cliënt, zeggen we dan. Maar wie ís eigenlijk de cliënt? Wie helpen we nou het meest? Om hier inhoud aan te geven heb ik de tweede kijkrichting nodig.

Die tweede kijkrichting is die van het management. Talentvolle en goed opgeleide professionals in de zorg zijn prima in staat om zelf te bepalen wat nodig is voor de mensen voor wie zij zorgen. Aangetoond is dat breed gedragen en goed voorbereide zelfsturing, zelforganisatie, samensturing, self-management in teams die bestaan uit meerdere invalshoeken van de zorg betere resultaten oplevert voor alle partners in het proces. Alle partners gezamenlijk vormen het team. Mantelzorgers, leden van het individuele netwerk van de cliënt hebben daarin recht op een gewenste positie. Zorg is immers netwerken!